tisdag 26 augusti 2014

Jag vill gråta - Jimmie Åkesson i SVTs utfrågning

Jimmie Åkesson vill minska kvinnors rätt till abort genom att sänka gränsen från 18 till 12 veckor, för det gör alldeles för många aborter i Sverige menar han. Jag vill gråta för att han använder ordet "modernisering".

Han vill minska antalet personer som ges asyl i Sverige med 90%, för Sverige har inte råd att ta emot dem menar han. Jag vill gråta för att han använder ordet "human".

Han vill bevara det svenska kulturarvet genom att höja den kyrkoantikvariska ersättningen, för kyrkorna är en kulturskatt menar han. Jag vill gråta för att han använder kyrkan som slagträ för sin politik.

Han vill sänka skatten för pensionärer och stärka kvinnors rätt till heltidsjobb. Jag vill gråta för att många pensionärer och underbetalda kvinnor kommer att tro honom.

Han vill ha nolltolerans i sitt parti när det gäller rasistiska uttalanden. Jag vill gråta för att vi sakta men säkert förskjuter gränsen för vad som är accepterat.

Han vill inte ta avstånd från Sverigedemokraternas förflutna, trots att historien består av "Bevara Sverige Svenskt" och andra minst sagt rasistiska organisationer. Jag vill gråta över att vi har glömt vår historia.

Han vill inte svara på vilket block han kommer stödja när regeringen skall bildas. Jag vill gråta över möjligheten att Sverigedemokraterna blir vågmästare.

Han vill hela tiden få oss att ställa grupper mot varandra - äldre mot flyktingar, arbetslösa mot flyktingar, kvinnor mot flyktingar… Jag vill gråta för att han lyckas.

Jag vill gråta.


Tidigare bloggposter om Sverigedemokraterna hittar du här:
Om att SD är ett rasistiskt parti
Om vikten av hur vi uttrycker oss
Om att man inte kan leva på Migrationsverkets bidrag