måndag 11 augusti 2014

Jo, Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti

Jag har nyligen läst boken "Sverigedemokraternas bok" (red. Madelene Axelsson och Kristian Borg) och känner ett behov av att sammanfatta några tankar utifrån den. Kanske är det intressant för någon mer än mig själv, så därför väljer jag bloggformen. En av dessa tankar handlar om att Sverigedemokraterna ÄR ett rasistiskt parti, även om de försöker få bort det ordet ur sin vokabulär.


Från biologisk rasism till kulturrasism

Traditionellt sett innebär ordet rasist att man tror att det finns olika raser inom mänskligheten, och att dessa raser är förknippade med vilken hudfärg man har. Men den viktiga poängen är att man tror att dessa raser kan användas för att dela in människor i bättre och sämre grupper.

Den här beskrivningen av rasism vill Sverigedemokraterna inte förknippas med, eftersom den människosynen tack och lov inte är rumsren idag. Och är det något Sverigedemokraterna vill så är det att uppfattas som just rumsrena.

Säg då att vi istället för att dela in människor i raser baserat på hudfärg använder andra faktorer för att göra skillnad på folk och folk. Säg då att vi använder kultur och religion istället, men att vi fortfarande använder indelningen för att kategorisera människor i bättre och sämre grupper - ja, då är vi faktiskt fortfarande rasister.

Poängen är inte på vilka grunder man delar in folk i bättre och sämre grupper, utan ATT man gör det.


Från smutsiga till farliga

Inom den biologiska rasismen, som naturligtvis fortfarande förekommer i olika sammanhang men som inte är Sverigedemokraternas tydligaste utgångspunkt, förknippas människor med mörk hy med egenskaper som smutsiga, sjuka, smittobärande, ointelligenta, primitiva och så vidare.

Sverigedemokraterna av idag använder inte sådana ord om "de andra". Däremot är de snabba med att måla upp dem som farliga. Egenskaper som de associerar "de andra" (och då främst muslimerna) med är hotfulla, maktgalna, fanatiska, våldsamma, förtryckande och hänsynslösa.


Farligast av alla: muslimerna

Sverigedemokraternas officiella sida "Sverigedemokraterna och religionen" berättar för oss att islam är en mycket farlig och fundamentalistisk religion:
"Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad."

På den lokala sidan för Sverigedemokraterna i Burlöv anar vi en stark och säkert ärligt menad rädsla för just islam:
"Vad innebär sharia lagarna för något? Sharia är t.ex. Kvinnan kan i vissa fall stenas om äktenskapsbrott har begåtts, man hugger av händer på tjuvar. För mindre brott piskas man m.m. Sharia tillåter också barngifte och månggifte. Hederskulturen finns, unga tjejer och killar utsätts för hedersvåld och hedersmord om det på något sätt har skändat familjens heder. Det är några av flera saker som islam kan komma att införa om de får större inflyttande i vårt samhälle. Är det något Ni vill ha i vår Svenska demokrati?"


Alltså är Sverigedemokraterna rasister

Alltså. Att byta ut hudfärg mot kultur och att byta attributet smutsig mot farlig gör ingen skillnad. Poängen är att Sverigedemokraterna tillskriver hela (och väldigt stora) grupper negativa egenskaper baserat kultur och religion. Det är rasism, och det är inte ok. 


Fortsättning följer...